🔥 Iki Sausio 31d Taikome 10% Nuolaidą VISKAM!🔥

Norų sąrašas

Sąlygos ir Taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

1.1 Ši privatumo politika reglamentuoja Luxline MB elektroninės parduotuvės (toliau – www.namvita.lt pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
    1.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
    1.3 E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.namvita.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

  1. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1 www.namvita.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
        2.1.1 Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
        2.1.2 Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
        2.1.3 Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
        2.1.4 Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
        2.1.5 Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
        2.1.6 Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
    2.2 www.namvita.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita e-parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
        2.2.1 apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
        2.2.2 išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
        2.2.3 spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
        2.2.4 vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

  1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1 Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
    3.2 Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.
    3.3 Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  1. Registracijos pateikimo taisyklės

4.1 Jūs registracijos formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu registracijos formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų registraciją ir ištrinti duomenis arba apriboti Jūsų galimybes naudotis e-parduotuve.

  1. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas

5.1 Jūs turite teisę bet kada keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją pranešdamas apie tai adresu info@namvita.lt.

  1. Slapukai (angl. cookies)

6.1 Informuojame, jog tam, kad galėtume pasiūlyti Jums visavertes paslaugas mūsų svetainėje, Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) įrašome informaciją (slapukus, angl. “cookies”). Įrašytą informaciją naudosime atpažindami Jus, kaip ankstesnį svetainės naudotoją, rinkdami svetainės lankomumo statistiką. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos. Preziumuojame, jog naudodamasis e-parduotuve sutinkame su tuo, kad Jūsų kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

  1. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos

7.1 www.namvita.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami e-parduotuvėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybu būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

  1. Garantija mūsų prekėms

8.1. Suteikiame 2 metų garantiją visoms mūsų prekėms.

8.2. Pirkėjas (fizinis asmuo), manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus.
Pardavėjas privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

8.3. Prašymus ar skundus Pirkėjas gali pateikti elektroninio vartotojų ginčų sprendimo platformoje
http://ec.europa.eu/odr/.

  1. Teisė atsisakyti sutarties

9.1. Vartotojas neturi teisės atsisakyti su MB Luxline sudarytos nuotolinės sutarties, nes pagal Civilinio kodekso 6.228 (10) straipsnio 2 d. 3 p., ši teisė netaikoma „sutartims dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms“, o mūsų prekės gaminamos konkrečiu pirkėjo užsakymu.

Prisijungti
Slaptažodžio grąžinimas

Pamiršote slaptažodį? Įveskite savo vartotojo vardą arba el. pašto adresą. El. paštu gausite nuorodą, leidžiančią sukurti naują slaptažodį.

PIRKINIŲ KREPŠELIS 0

NESENAI PERŽIŪRĖTA 0